Shopier dükkanınızda otomatik indirimler tanımlayarak belirli ürünler veya kategoriler için müşterilerinizin belirlediğiniz koşullarda bu indirimlerden yararlanmalarını sağlayabilirsiniz.

Bunun için bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın tarayıcısı ile hesabınıza giriş yapıp menü üzerinden "İndirimler > Otomatik İndirimler"  bölümüne ilerleyiniz. 

Bir otomatik indirim, şu bilgiler oluşturularak tanımlanır:

  • İndirim adı: Tanımlayacağınız indirimin adını giriniz.
  • İndirim kapsamı: İndirimin hangi ürünleriniz için geçerli olacağını seçiniz. Tüm ürünleriniz, seçeceğiniz ürünler veya seçeceğiniz kategoriler için indirim tanımlayabilirsiniz.
  • İndirim tipi: Bu seçeneği yüzdesel veya sabit tutarlı olarak belirleyebilirsiniz.
  • İndirim değeri: Yüzdesel indirim seçtiğinizde, indirim kapsamındaki ürünlerin toplam tutarı üzerinden uygulanacak indirim oranını belirlemeniz gerekir (ör: %20 indirim). Sabit tutarlı indirimde ise belirleyeceğiniz tutar (ör: 15 TL) sabit indirim olarak yansıtılır.
  • Para birimi: İndirim uygulanacak tutarın para birimini belirleyiniz.
  • İndirim koşulu: İndirimin hangi koşul gerçekleştiğinde uygulanmaya başlayacağını belirler. Bu koşulu minimum alışveriş tutarı veya minimum ürün adedi olarak belirleyebilirsiniz. 
  • Koşul tutarı / adedi: İndirim koşulunda belirlenen seçeneğe göre indirimin hangi alışveriş tutarında (ör: en az 100 TL) veya ürün adedinde (ör: en az 5 adet ürün) uygulanmaya başlayacağını belirler.
  • Başlangıç tarihi: İndirimin hangi tarihten itibaren başlayacağını belirler.
  • Bitiş tarihi: İndirimin hangi tarihe kadar geçerli olacağını belirler. Belirlediğiniz tarih aralığında sadece bir indirim geçerli olabilir. Aynı tarih aralığı veya kesişen tarih aralıkları için birden fazla indirim tanımlanamaz.

Örneğin "indirim kapsamı = tüm ürünler", "indirim tipi = sabit tutarlı indirim", "indirim değeri = 25", "para birimi = TL", "indirim koşulu = minimum alışveriş tutarı", "koşul tutarı = 200", "başlangıç tarihi = 21/09/2020",  "bitiş tarihi = 31/10/2020" olarak belirlediğiniz bir indirim dükkanınızdaki tüm ürünleriniz için 21 Eylül - 31 Ekim 2020 tarihleri arasında müşterilerinizin yapacağı en az 200 TL tutarındaki alışverişlerde 25 TL indirim sağlayacaktır.

Yeni bir otomatik indirim tanımladığınızda detayları "Mevcut İndirimler" tablosunda görüntülenir olacaktır. Tanımladığınız indirim koşulunun gerçekleştiği tüm alışverişlerde indiriminiz geçerli olacaktır. 

İndirimden yararlanılan bir siparişin detaylarını ve uygulanan indirim tutarını "Siparişler" bölümünde gelişmiş görünümdeyken ödeme sekmesinde görüntüleyebilirsiniz. Müşterilerinizin alışverişlerinde otomatik indirimlerden ne şekilde faydalandığını öğrenmek için "Müşterim otomatik indirimlerden nasıl faydalanabilir?" yardım makalesini inceleyebilirsiniz.